TOMÁŠ JOSIEK

SPECIALISTA NA PRONÁJEM A SPRÁVU NÁJEMNÍCH BYTŮ

TOMÁŠ JOSIEK

SPECIALISTA NA PRONÁJEM A SPRÁVU NÁJEMNÍCH BYTŮ

TOMÁŠ JOSIEK

SPECIALISTA NA PRONÁJEM A SPRÁVU NÁJEMNÍCH BYTŮ

Zajišťuji pronájmy bytů a rodinných domů

Poskytuji poradenství při koupi bytu za účelem pronájmu

AKTUÁLNĚ

 

0
bytů ve správě
0
%
obsazenost bytů

Zajišťuji pronájmy bytů a rodinných domů

Poskytuji poradenství při koupi bytu za účelem pronájmu

AKTUÁLNĚ

 

0
bytů ve správě
0
%
obsazenost bytů

MOJE SLUŽBY

 

Doporučím reálnou výši nájemného

Vyhledám vhodného nájemce

Připravím nájemní smlouvu

Administrativní a technický servis v průběhu pronájmu

MOJE SLUŽBY

Doporučím reálnou výši nájemného

Vyhledám vhodného nájemce

Připravím nájemní smlouvu

Administrativní a technický servis v průběhu pronájmu

TOMÁŠ JOSIEK

Jsem realitní makléř pracující 15 let v realitní spol. ORSA s.r.o. se sídlem v centru Ostravy na ul. 28. října 212/37. Při pronajímaní bytů získávám každodenně mnohé zkušenosti. Vedle toho se vzdělávám absolvováním tématicky zaměřených seminářů. Výběr mnou získaných osvědčení a certifikátů si můžete prohlédnout zde, na mém profilu. V roce 2014  o mé znalosti a zkušenostmi v oblasti bydlení projevil zájem Sociologický ústav Akademie věd České republiky, kterému jsem poskytoval konzultace pro sociologický výzkum.

TOMÁŠ JOSIEK

Jsem realitní makléř pracující 15 let v realitní spol. ORSA s.r.o. se sídlem v centru Ostravy na ul. 28. října 212/37. Při pronajímaní bytů získávám každodenně mnohé zkušenosti. Vedle toho se vzdělávám absolvováním tématicky zaměřených seminářů. Výběr mnou získaných osvědčení a certifikátů si můžete prohlédnout zde, na mém profilu. V roce 2014  o mé znalosti a zkušenostmi v oblasti bydlení projevil zájem Sociologický ústav Akademie věd České republiky, kterému jsem poskytoval konzultace pro sociologický výzkum.

TOMÁŠ JOSIEK

Jsem realitní makléř pracující 15 let v realitní spol. ORSA s.r.o. se sídlem v centru Ostravy na ul. 28. října 212/37. Při pronajímaní bytů získávám každodenně mnohé zkušenosti. Vedle toho se vzdělávám absolvováním tématicky zaměřených seminářů. Výběr mnou získaných osvědčení a certifikátů si můžete prohlédnout zde, na mém profilu. V roce 2014  o mé znalosti a zkušenostmi v oblasti bydlení projevil zájem Sociologický ústav Akademie věd České republiky, kterému jsem poskytoval konzultace pro sociologický výzkum.

VÍTE PROČ

zkušení pronajímatelé nikdy neuzavírají nájemní smlouvu na dobu neurčitou?

VÍTE JAKÝ

je rozdíl mezi nájmem a podnájmem bytu?

VÍTE JAK

předejít tomu, aby Vám nájemce po skončení nájmu odevzdal byt s podřenou plovoucí podlahou a suše oznámil „to už bylo před začátkem nájmu a dokažte mi, že ne″?

VÍTE CO

spadá do drobných oprav bytu, které má podle zákona provádět a hradit nájemce, a které opravy je povinen provádět pronajímatel?

VÍTE JAK

správně nájemci vyúčtovat spotřebu služeb, a které poplatky z evidenčního listu/předpisu plateb od správce domu můžete nájemci přeúčtovat nad rámec nájemného?

VÍTE ŽE

nájemní smlouva s firmou může být uzavřena podle jiných výhodnějších §, než když smlouvu uzavíráte s fyzickou osobou?

VÍTE JAK

je to s pojištěním bytu při pronájmu? Myslíte, že Vám pojišťovna uhradí škodu způsobenou nájemníkem?

SPOLUPRACUJTE SE MNOU

Většina realitních makléřů nespecializujících se na pronajímání bytů má v zákonné úpravě týkající se pronajímání bytu jen průměrné znalosti a v technických věcech týkajících se vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu se orientují jen velmi okrajově.  Proto Vám nemohou poskytnout profesionální službu. Já tyto znalosti mám.

Vždy vám doporučím jen takového nájemce, který nebude vykazovat známky nesolidnosti, neboť mým cílem je navázání dlouhodobé a opakující se spolupráce. 

 

SPOLUPRACUJTE SE MNOU

Většina realitních makléřů nespecializujících se na pronajímání bytů má v zákonné úpravě týkající se pronajímání bytu jen průměrné znalosti a v technických věcech týkajících se vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu se orientují jen velmi okrajově.  Proto Vám nemohou poskytnout profesionální službu. Já tyto znalosti mám.

Vždy vám doporučím jen takového nájemce, který nebude vykazovat známky nesolidnosti, neboť mým cílem je navázání dlouhodobé a opakující se spolupráce. 

SPOLUPRACUJTE SE MNOU

Většina realitních makléřů nespecializujících se na pronajímání bytů má v zákonné úpravě týkající se pronajímání bytu jen průměrné znalosti a v technických věcech týkajících se vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu se orientují jen velmi okrajově.  Proto Vám nemohou poskytnout profesionální službu. Já tyto znalosti mám.

Vždy vám doporučím jen takového nájemce, který nebude vykazovat známky nesolidnosti, neboť mým cílem je navázání dlouhodobé a opakující se spolupráce. 

CENÍK SLUŽEB

 

Fyzická osoba soukromý pronajímatel bytu

Základní služby, jako je doporučení výše nájemného, vyhledání vhodného nájemce a příprava nájemní smlouvy, Vám poskytnu bezplatně. Další služby, tj. řešení situací, které se vyskytnou v průběhu pronájmu, jsou zpoplatněny individuálně v hodinové sazbě vždy tehdy, když je potřeba něco vyřešit, nebo si můžete objednat řešení všech situací bez ohledu na jejím počtu a časové náročnosti v rámci měsíčního paušálu.

Vlastník celého činžovního domu s nájemními byty

Spolupráce většinou zahrnuje nejen zajištění odsazenosti bytů nájemníky, ale i komplexní správu celého bytového domu, jako je rozúčtování spotřebovaných služeb mezi jednotlivé nájemníky, údržba o opravy společných prostor v domě, revize technického zařízení domu apod. Rozsah poskytovaných služeb je předem specifikován. Ceník služeb je dohodnut dle rozsahu objednaných služeb. Cena za poskytované služby může být sjednána ve formě měsíčního paušálu nebo položkově za každý jednotlivý úkon, popřípadě kombinací obou forem.

KONTAKT

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.
Telefon
+420 774 774 184
E-mail
tomas@josiek.cz