PÁR OTÁZEK

Víte, proč zkušení pronajímatelé nikdy neuzavírají nájemní smlouvu na dobu neurčitou?

Víte, jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem bytu?

Víte, jak předejít tomu, aby Vám nájemce po skončení nájmu odevzdal byt s podřenou plovoucí podlahou a suše oznámil „to už bylo před začátkem nájmu a dokažte mi, že ne″?

Víte, co spadá do drobných oprav bytu, které má podle zákona provádět a hradit nájemce, a které opravy je povinen provádět pronajímatel?

Víte, jak správně nájemci vyúčtovat spotřebu služeb, a které poplatky z evidenčního listu/předpisu plateb od správce domu můžete nájemci přeúčtovat nad rámec nájemného?

Víte, že nájemní smlouva s firmou může být uzavřena podle jiných výhodnějších §, než když smlouvu uzavíráte s fyzickou osobou?

Víte, že napsat výpověď je docela právní věda, a když ve výpovědi neuvedete, že nájemník se může odvolat k soudu, tak je výpověď neplatná?

Pokud si nejste jistí odpovědmi na výše uvedené a jiné otázky související s pronájmem bytu, a nebo pokud pronajímáte byt, bytový dům nebo rodinný dům v Ostravě a jeho okolí, a hledáte někoho, kdo se vám o pronájem bytu/domu postará, můžete se s žádostí o vyhledání nájemce a pomoci s řešením zmíněných témat obrátit na mou osobu.